euphoric

ƊƠƝ'Ƭ ƑЄЄƊ! 1 Aug 2019, 12:32 PM
Joined

6 July 2018
Last Seen

1 day ago
Gender

Male
Location

Hidden
Friends

0 Players
Trades

0 Trades
Auctions

0 Auctions
SARC Fund

0 EC
Forum Topics

1 Topic
Forum Posts

7 Posts
Shop

0 Items

╒══════════════════════ ᗪᑕᗰᗩᔕTEᖇ'ᔕ DREAM ᑕOᐯE ══════════════════════╕

・*。・°。・*・*・ 。 ☾ . 。・*・*・ 。°・。*・
・*・*・。・*・*・。・*・*・。・*・*・
・*・*・。・*・*・

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

ᴅᴏ ɴᴏᴛ ғᴇᴇᴅ!

┌─────────────── ᖇᑌᒪEᔕ & IᑎᖴO: ───────────────┐


ᴅᴏɴ'ᴛ ʙᴇ ʀᴜᴅᴇ.

ɴᴏᴛʜɪɴɢ ɪs ᴜғᴛ ᴜɴʟᴇss ɪᴛ's ɪɴ ᴛʜᴇ ᴛᴄ/ᴀᴜᴄᴛɪᴏɴ ᴏʀ sᴛᴀᴛᴇᴅ ᴏᴛʜᴇʀᴡɪsᴇ.

ᴄᴏᴠᴇ ᴡᴏʀᴛʜ185.09ᴋ ᴄᴄ 1,850$
Sᴘᴇɴᴛ400$, ɪɴ 5 ʏᴇᴀʀs...

Nᴇᴇᴅʟᴇss ᴛᴏ sᴀʏ.... ɪ ᴡᴏɴ'ᴛ ʙᴇ sᴘᴇɴᴅɪɴɢ ᴄᴄ ᴀɴʏᴍᴏʀᴇ....└───────────────────────── ☁︎ ☁︎ /`v´\ ☁︎ ☁︎ ──────┘

▰▰▰▰▰ wιѕнlιѕт ▰▰▰▰▰

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~
~ ~~ ~ ~ ~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~ ~
~ ~~ ~~ ~~ ~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~
~ ~~ ~ ~
~~~~~~~~~ ~ ~ ~~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~~
~~~~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~
~~~ ~ ~ ~

╘═════════════════════════════════════════════════════════════════╛

Creatures (113)

Wall

euphoric • 2 Jun 2019, 9:14 PM

ψ(`ー´)ノψ(`ー´)ノψ(`ー´)ノψ(`ー´)ノψ(`ー´)ノψ(`ー´)ノψ(`ー´)ノψ(`ー´)ノψ(`ー´)ノ

Evil Army destroys comments! Evil Army is sensitive though.....

euphoric • 2 Jun 2019, 9:14 PM

♦︎ Dream Cove ♦︎ DON'T FEED ♦︎ Nothing UFT unless in Auction/TC, or stated otherwise ♦︎